Oskar Reitberger jun.

Foto: Florian Kollmann

Kommandant und Pflichtbereichskommandant

Abschnittsbrandinspektor

Sascha Hannesschläger

Foto: Florian Kollmann

1. Kommandant-Stellvertreter & Pflichtsbereichskommandant-Stellvertreter

Hauptbrandinspektor (HBI)

Thomas Andexlinger

Foto: Florian Kollmann

2. Kommandant-Stellvertreter

Oberbrandinspektor (OBI)

Richard Ehrmann

Foto: Florian Kollmann

Zugskommandant

Brandinspektor (BI)

Andreas Hellrigl

Foto: Florian Kollmann

Zugskommandant

Brandinspektor (BI)

Manuel Gayer

Foto: Florian Kollmann

Zugskommandant

Brandinspektor (BI)

Ing. Markus Brauer

Foto: Florian Kollmann

Schriftführer

Amtswalter (AW)

Hannes Raxendorfer

Foto: Florian Kollmann

Kassier

Amtswalter (AW)

Matthias Henninger

 

 

Gerätewart

Amtswalter (AW)

Ing. Christian Traxler

Foto: Florian Kollmann

Feuerwehrtechniker (FT-B)

Christian Gokl

Foto: Florian Kollmann

Gruppenkommandant

Hauptbrandmeister (HBM)

Markus Gruber

Foto: Florian Kollmann

Leiter der Rettungshundestaffel

Hauptbrandmeister (HBM)

Stefan Keplinger

Foto: Florian Kollmann

Gruppenkommandant

Hauptbrandmeister (HBM)

Florian Kollmann

Foto: Tabea Grace Kitzmüller

Gruppenkommandant

Hauptbrandmeister (HBM)

Thomas Lajosch

Foto: Florian Kollmann

Leiter der Tauchgruppe

Hauptbrandmeister (HBM)

Raffael Ramsauer

Foto: Florian Kollmann

Gruppenkommandant

Hauptbrandmeister (HBM)

Ing. Florian Schmidt

Foto: Florian Kollmann

Informationstechnologie

Hauptbrandmeister (HBM)

Michaela Helletzgruber

Foto: Florian Kollmann

Feuerwehrseelsorgerin

Diplom-Pädadogin

Mag. Hans-Jörg Peters

Foto: Florian Kollmann

Feuerwehrseelsorger

Feuerwehrkurat (FKUR)